www.sethaber.com.tr
Sahibi ve Yazıişleri Müdürü
Filiz Kılıçer Ören

Muhabir
Yasin Ören