MHP Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Murat Kotra, "Hedefimiz mutlu Zonguldak. Bunu mutlaka başaracağız" dedi.

MHP Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Murat Kotra, TTK'ya ve özel kömür işletmelerine sahip çıkıp, üretim ve istihdamın en üst düzeye çıkarılması için gerekli çabayı bıkmadan, usanmadan göstereceklerini, Alaplı'da daha önceki yıllarda planlanmış projesi hazır, ÇED raporu onaylanmış, 1 milyon 500 bin metrekarelik limanın inşa edilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ve Kdz. Ereğli'de atıl durumda bulunan tersanelerin yeniden faaliyete geçmesi, trilyonluk tersane tesislerinin yeniden üretim ve ekonomiye kazandırılması ve buna bağlı istihdam sağlanması için ilgili bakanlıklar ve Hükümet nezdinde girişimlerin sürdürüleceğini söyledi.

Kotra, “Bilindiği gibi Zonguldak adı "taşkömürü madenciliği" ile bütünleşmiş, yaklaşık 200 yıllık üretim kültürü ile ülkemizin ekonomik ve sınai kalkınmasında lokomotif görevi üstlenmiş ve halen toprakları altındaki 1 milyar 500 bin tonluk taşkömürü rezervi ile ülkemizin büyük bir zenginliğini oluşturmaktadır.Taşkömürü madenciliği Zonguldak'ın olmazsa olmazıdır ve dünyada meydana gelebilecek herhangi bir enerji krizi sırasında ülkemizin enerji sigortasıdır. Elbette, ilimizin çok seçenekli bir ekonomik yapıya kavuşturulması için siyaset kurumu başta olmak üzere bürokrasi ve STK temsilcileri el birliği ile çalışmalıdır, ancak "kara elmas " olarak tanımladığımız, günümüzde dünya piyasalarında tavan yapan ve altın değerinde görülen kömürün bugünlerde daha çok kadrini-kıymetini bilmek ve bu yönde çaba göstermek durumundayız. Zonguldak'ın taşkömürü rezervinin TTK ve rödövans işletmeleri eliyle mümkün olan en üst seviyede üretilmesi, bunun sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, üretimi ve istihdamı engelleyen mevcut olumsuzlukların giderilmesi, yerli ve milli kömürümüze sahip çıkılması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda gerekli olan farkındalığı gerek ilgili bakanlıklar, gerek Hükümet ve TBMM'nde oluşturmak üzere çok büyük bir çaba ve çalışmanın içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.Öncelikle ve ivedilikle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ithal kömüre prim verip, yerli ve milli kömürü yok sayan, üstelik Soma'da üretilen linyit kömürü ile çok daha zor koşullarda ve çok daha ağır maliyetlerle üretilen Zonguldak taşkömürünü aynı kefeye koyan yanlışlarla dolu kararının düzeltilmesini sağlayacağız.

Zonguldak taşkömürü dünyanın en kaliteli ve kıymetli kömürü olup, taşkömürü için özel bir kanun çıkarılması için gerekli çabayı göstereceğiz.Türkiye şu anda yerli ve milli uçağını, yerli ve milli arabasını üretmeye başladı.Bu üretimler demir-çelik ile oluyor, demir-çelik üretimi de metalurjik kömür özelliği taşıyan taşkömürü ile gerçekleşiyor.

Bu nedenle Zonguldak taşkömürü için özel kanun çıkarılması gerekiyor, bunu sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. TTK'ya ve özel kömür işletmelerine sahip çıkıp, üretim ve istihdamın en üst düzeye çıkarılması için gerekli çabayı bıkmadan, usanmadan göstereceğiz.

Elektrik santrallarına, demir-çelik fabrikalarına Zonguldak kömürünü aldırtacağız, Zonguldak ve Zonguldaklıya borçlu olduklarını her fırsatta hatırlatacağız.

Yerli ve milli kömürümüze sahip çıkmayı, bunun için sürekli mücadele etmeyi ilimize karşı bir vefa borcu olarak kabul ediyoruz, bunu sağlayacağız.

EREĞLİ TERSANELERİNE, ALAPLI LİMANINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Ereğli'de atıl durumda bulunan tersanelerin yeniden faaliyete geçmesi, trilyonluk tersane tesislerinin yeniden üretim ve ekonomiye kazandırılması ve buna bağlı istihdam sağlanması için ilgili bakanlıklar ve Hükümet nezdinde girişimlerimiz sürdürülecektir.

Alaplı'da daha önceki yıllarda planlanmış projesi hazır, ÇED raporu onaylanmış, 1 milyon 500 bin metrekarelik limanın inşa edilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Alaplı limanının öngörüldüğü şekilde inşa edilmesi, bu ilçemiz ve çevre il ve ilçeler için büyük bir ekonomik büyümenin başlangıcı olacak, şehirlerimizin fiziki gelişmesi ve nüfus artışı ile bu bölgemizde önemli bir kalkınma hamlesi yaşanacaktır.

İlimizde maden makineleri başta olmak üzere, bu konuda uzmanlaşmış olan TTK Merkez Atölyesi ve ZESOB'a bağlı MEKSA gibi üretici kuruluşların öncülüğünde makine ve makine parçaları üretiminin geliştirilmesi, bütün ilçelerimizde OSB'ler için yer tahsisi ve müteşebbislerin teşvik edilip özendirilmesi, seracılık, bahçe tarımı ve hayvancılığın geliştirilmesi, ilimizin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması, şehrimizde "kıyı kenti" özelliğinin tam olarak sağlanması ve denizin nimetlerinden yeterince faydalanması için her türlü fiziki, teknik ve sosyo-ekonomik projelerle halkımızın huzuruna çıkıp verdiğimiz sözün eri olacağız.Hedefimiz mutlu Zonguldak !..

Bunu mutlaka başaracağız”

Editör: Yasin Ören